Subrideo:

Hanna Adamczyk

dyrektor pedagogiczny - obecnie na urlopie macierzyńskim.
Jest pedagogiem specjalnym o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeutą, instruktorem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz historykiem. Specjalizuje się w terapii i diagnozie funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. W pracy najważniejsze jest dla niej rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka oraz zastosowanie kompleksowego, wieloaspektowego oddziaływania terapeutycznego. Priorytetem jest pomoc rodzicom dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wzmocnieniu się w kompetencjach rodzicielskich oraz zdobyciu umiejętności wykorzystania codziennych sytuacji do rozwoju prawidłowych relacji społecznych. Zdobyła doświadczenie pracując jako dyrektor i terapeuta w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną, jest asystentem dziecka w Poradni dla Osób z Autyzmem we Wrocławiu przy ul. Podwale 13, uczestniczy również w terapii osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Skończyła następujące kursy i szkolenia:
• Autyzm, seksualność, dylematy - konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Fundację Synapsis
• Rehabilitacja osoby z autyzmem (podstawy terapii metodą RDI)
• Perspektywy wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami autyzmu- poznanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R
• Osoby z zespołem Aspergera – Świat emocji - konferencja szkoleniowa organizowana przez Fundację Synapsis
• Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci
• Autyzm-Interakcje-Porozumienie-Dialog - konferencja szkoleniowa organizowana przez Fundację Synapsis
• Autyzm z Klasą - konferencja szkoleniowa organizowana przez Fundację Synapsis
• Metoda Dobrego Startu
• Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
• Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka do 3 roku życia
• Sędzia Odysei Umysłu 2011
• KURS I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Subrideo Ołtaszyńska 10, Wrocław

Agnieszka Kałek
-kierownik placówki, wychowawca w grupie Muchomorki,
Ukończyła studia na kierunkach: pedagogika specjalna - terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (magisterskie), pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną oraz wychowanie przedszkolne i opiekę nad dzieckiem (licencjackie) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z grupą dzieci ze spektrum autyzmu oraz w terapii indywidualnej. W pracy pedagoga najważniejsze są dla niej pokora, zaangażowanie i otwartość. Swoje działania terapeutyczne koncentruje na budowaniu relacji z dziećmi i rozwijaniu umiejętności społecznych. Ceni współpracę z rodzicami, podkreślając ich ważną rolę w procesie terapeutycznym. Chętnie angażuje dzieci w działania twórcze, dające możliwość doświadczania i wyrażania siebie. W swojej pracy w grupie wykorzystuje różne metody i techniki pracy, podążając za potrzebami dzieci, wciąż poszukując inspiracji i doskonaląc swój warsztat. Brała udział w następujących szkoleniach:
• Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia .Certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez PSTIS
• Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej
• Certyfikat - Praktyk Tomatisa® Poziom I
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
• Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
• Trudne zachowania. Postawa w pracy z dzieckiem z autyzmem
• Wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI
• Autyzm – zajęcia grupowe
• Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień
• Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
• Udział w IV Międzynarodowej, Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori – „Inspiracje”
 
 
Małgorzata Bednarczuk
– wychowawca w grupie Muchomorki
Ukończyła filologię polską oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jak sama mówi ma to szczęście, że jej praca jest jej pasją. Wspieranie dzieci w ich rozwoju, pomoc w stawianiu kolejnych mikrokroków, daje jej ogromną satysfakcję i wiele powodów do radości. Podchodzi do każdego dziecka z szacunkiem i zrozumieniem, każdemu daje dużo ciepła i miłości. Wie jak ważna w jej pracy jest wiedza i doświadczenie, dlatego uczestniczy w szkoleniach, kursach i warsztatach.
Ukończyła następujące kursy:
 • „Polski Język Migowy poziom A1”,
 • „Logorytmika w teorii i praktyce”,
 • „Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego”,
 • „Ruszże głową – zmierz się z mową. Warsztat profilaktyki logopedycznej”,
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”,
 • „Rehabilitacja osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń programu RDI”,
 • „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania”,
 • „Trudne zachowania. Podstawa pracy z dzieckiem z autyzmem”.
Motto, którym kieruje się w pracy: „Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gonić, nie spieszyć, dziecko ma prawo by było tym czym jest.” - J. Korczak
 
 

Małgorzata Kumoń-Siuda

– asystent w grupie Muchomorki
Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii oraz pedagogiki nauczycielskiej. Doświadczenie na stanowisku logopedy zdobywała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu oraz Przedszkolu Językowym w Świdnicy. Umiejętności, które zdobyła wykorzystuje podczas pracy w grupie, kładąc nacisk na umiejętności komunikacyjne dzieci. W pracy wykazuje się empatią, spokojem i konsekwencją w realizacji celów.

 

Dorota Kruk

 

 

 

 

 

 

-wychowawca w grupie Świerszcze – zerówka, koordynator działu Rewalidacja w Subrideo Kłodzko.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika – rewalidacja.
Ostatnią dekadę pracowała w NSOSW dla dzieci z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w Jaszkotlu. W ośrodku zajmowała się terapią pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. Uczyła również j. niemieckiego, historii oraz WOS i EBD w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wzbogacając swój warsztat ukończyła ponad pięćdziesiąt form doskonalenia zawodowego, poznając nowe metody terapeutyczne. W codziennej pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzoną komunikacją werbalną wykorzystuje metody AAC (system gestów Makaton, symbole graficzne PCS i Piktogramy). W pracy z dziećmi, objętymi rocznym przygotowaniem przedszkolnym wykorzystuje znajomość symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania prof. Cieszyńskiej oraz pedagogikę Montessori. W zabawach ruchowych stosuje metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i pedagogikę zabawy Klanzy. Aby prawidłowo zdiagnozować dzieci w każdym wieku uzyskała certyfikat diagnozy PEPR (EDU-Jurczyszyn). Ukończyła też kurs EEG-Biofeedback i RSA Biofeedback Obecnie pracuje również jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Dziennikarstwa - Komunikacja Wizerunkowa. Jest także członkiem zarządu Międzynarodowej Organizacji Soroptimist I Klub we Wrocławiu, której celem jest poprawa jakości i poziomu życia kobiet i dziewcząt poprzez dostęp do edukacji, podniesienie ich statusu i zapewnienie szans rozwoju.

 

Małgorzata Dolna
– wychowawca w grupie Pszczółki
Ukończyła studia na kierunkach: pedagogika ogólna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Wrocławskim (licencjackie i magisterskie) i edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (podyplomowe). Aktualnie w trakcie studiów z zakresu Logopedii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jest osobą odpowiedzialną, kreatywną i z poczuciem humoru. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości, dodaje energii i motywuje do podejmowania nowych wyzwań. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego dziecka, dostrzega jego mocne strony i zainteresowania. Zajęcia prowadzi w taki sposób, aby dzieci poprzez naturalną aktywność nabywały nowych wiadomości i umiejętności oraz w ciekawy sposób poznawały otaczający ich świat. W codziennej pracy stara się zrozumieć dziecko, jego potrzeby i trudności. Kieruje się takimi wartościami jak optymizm, determinacja, profesjonalizm i współpraca zarówno ze środowiskiem pedagogicznym, jak i z rodzicami. Na co dzień w kontakcie z dziećmi przyświecają jej słowa Marii Montessori „pomóż mi to zrobić samodzielnie”, dzięki czemu daje swoim podopiecznym możliwość pełnego zaangażowania się w wykonywane zadania.
W wychowaniu dzieci kieruje się słowami, które wypowiedział Janusz Korczak: „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil…”.
 
 
Oliwia Rudewicz
– wychowawca w grupie Pszczółki
Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Podczas studiów aktywnie udzielała się w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, między innymi w kole Neuropsychologii, gdzie łączyła zamiłowanie do neuronauki ze zdobywaniem wiedzy o zaburzeniach rozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu. Odbywała także liczne staże, praktyki i wolontariat w placówkach, które pod swoją opieką miały dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chętnie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii i pracy z dziećmi.
Ukończyła miedzy innymi:
 • szkolenie RDI - „Rehabilitacja osoby z autyzmem”,
 • M-CHAT-R/F, „Diagnozowanie procesów poznawczych”
 • szkolenie z diagnozy i metod pracy z dziećmi z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

 Brała udział w międzynarodowych konferencjach takich jak „Neuronus” i „Autyzm – od nauki do praktyki” poświęconych tematyce jej zainteresowań. Jest także certyfikowanym diagnostą i posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu wystandaryzowanym narzędziem ADOS 2. W swojej pracy kieruje się dobrem podopiecznych i ich indywidualnymi potrzebami. Duży nacisk kładzie na rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Ważnym aspektem jest dla niej także współpraca z rodzicami.

 
Izabela Wyszumirska
-pedagog specjalny, logopeda aktualnie na urlopie macierzyńskim
 

 

 

Katarzyna Mreńca
– fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi. Ukończyłam wiele kursów o szeroko rozumianej tematyce fizjoterapii pediatrycznej. W dodatku posiada certyfikat terapeutki metody NDT Bobath. W swojej pracy stawia na łączenie różnych metod rehabilitacyjnych, maksymalną aktywizację dziecka podczas terapii i w domu, a także ocenę specyficznych problemów oraz trudności, dotyczących wszelkich aspektów jego rozwoju. Bardzo ważne dla niej jest utrzymywanie współpracy z rodzicami, ich uświadamianie i aktywne uczestnictwo w usprawnianiu życia całej rodziny.
Bezustannie podnosi i uzupełnia swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kursach. Ukończyła następujące kursy:
• NDT Bobath dla dzieci
• Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii SI. PSTIS
• Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia, zakończony egzaminem. Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej
• Szkolenie EEG – BIOFEEDBACK I stopnia
• Szkolenie HEG- BIOFEEDBACK w terapii ADHD, ADD
• Szkolenie I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego, bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
• Szkolenie II stopnia, dotyczące Ruchu Rozwijającego, bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
• Szkolenie „Masaż medyczny u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym”
• Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnym układem nerwowym”
• Szkolenie „Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego”
• Kurs doskonalący „Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka”
• Udział w konferencji „Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”.
 
 
Monika Czapka
- psycholog
Ukończyła studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w przedszkolach integracyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Subrideo zajmuje się diagnozowaniem, terapią indywidualną oraz grupową.
Swoją pracę określa jako pasję, którą systematycznie rozwija poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach (m.in. w międzynarodowej konferencji naukowej „Autyzm – od nauki do praktyki”, warsztacie wprowadzającym do RDI ® -„Od frustracji do relacji z dzieckiem z autyzmem”, szkoleniu „Trudne zachowania - Postawa w pracy z osobą z autyzmem” oraz Szkoleniu z zastosowania ADOS-2 w badaniach klinicznych.).
Koncentruje się na potrzebach rozwojowych dzieci, które determinują całokształt kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. W terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu skupia się na rozwoju relacji, by na jej podstawie rozwijać ich indywidualny potencjał i wspomagać funkcjonowanie w życiu codziennym.
Podkreśla szczególną rolę rodziców w procesie terapii dzieci, starając się wzmacniać ich poczucie rodzicielskich kompetencji.
 
Agnieszka Michota
-pomoc przedszkolna
Na codzień dba o czystość naszego przedszkola oraz pomaga dzieciom podczas posiłków. Prywatnie mama Julii.
 

Subrideo Jaworowa 8 a, Wrocław

Urszula Wasilewska

kierownik placówki, wychowawca w grupie Słoneczka,  hipoterapeuta.
Absolwentka DSWE we Wrocławiu. Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością Oligofrenopedagogika.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w placówkach integracyjnych oraz specjalnych.
Jest osobą odpowiedzialną, kreatywną. Uważa, że relacje interpersonalne, ich jakość, stanowią istotny element w budowaniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka, dlatego w swojej pracy buduje przyjacielskie, ciepłe relacje dziecko-terapeuta-rodzic. Duży nacisk kładzie na indywidualne potrzeby wykorzystując różne metody oraz techniki pracy. Poszerza swoją wiedzę uczęszczając na różne szkolenia, kursy, konferencje. Ukończyła m.in.:" Dziecko z autyzmem w przedszkolu", " Teoria umysłu w praktyce - sztuka rozumienia umysłu", " Modyfikowanie zachowań niepożądanych w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju" .

Joanna Drewnowska

- pedagog specjalny, wychowawca w grupie „Biedroneczki”.
Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim na dwóch specjalnościach: Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika spec. Marketing i Zarządzanie Placówkami Edukacyjnymi w Regionie. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych - Zarządzanie Oświatą. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. Jeszcze w trakcie studiów, w celu samorozwoju i poszerzania wiedzy, realizowała wolontariat w różnorodnych placówkach.
W pracy kieruje się poznaniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz wspieraniem rozwoju intelektualnego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego każdego z nich.
Jest osobą kreatywną, empatyczną i otwartą. Praca z dziećmi jest jej największą pasją – każdy najmniejszy postęp w rozwoju dziecka uskrzydla ją i daje jej siłę.
 
Hanna Sosnowska

-muzykoterapeutka, asystent nauczyciela w grupie Słoneczka.
Absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej na kierunkach Muzykoterapia oraz Wokalistyka, a także Szkoły Muzycznej I st. w Działdowie oraz IIst. W Olsztynie w kasie gitary klasycznej. Do jej głównych zainteresowań zawodowych należy wykorzystanie śpiewu w terapii oraz rehabilitacja i emisja głosu, a także muzykoterapia u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Konstruując autorskie zajęcia muzykoterapeutyczne, inspiruje się takimi metodami jak: Mobilna Rekreacja Muzyczna, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss, muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins. Wspólną aktywność muzyczną traktuje jako bazę do budowania prawidłowych relacji oraz naukę komunikacji. W swojej pracy chce przybliżyć podopiecznym swoją największą pasję, jaką jest muzyka. Uczy jej słuchać i rozumieć, bawić się przy niej, uczyć, a także odpoczywać.
 
Anna Podżus
 
- wychowawca w grupie Biedroneczki.
Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskiem na spejcalności Edukacja i Rehabilitacja Osób niepełnosprawnych oraz studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie Placówkami Edukacyjnymi w Regionie. Obecnie jest na 3 roku studiów licencjackich o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz w trakcie studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą, również na UWr. Ukończyła kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz 1 stopień Metody Dobrego Startu pod okiem prof. Marty Bogdanowicz. Podczas studiów realizowała wolontariat w różnorodnych placówkach, m. in. w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym czy Akademii Przyszłości
 

Subrideo Pl. B.Chrobrego, Kłodzko

Joanna Czaja

-kierownik placówki, pedagog specjalny

Wykształcenie :
Studia I stopnia : Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego ( Uniwersytet Zielonogórski )
Studia II stopnia : Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ( Dolnośląska Szkoła Wyższa )

Kursy i szkolenia :
- Growgh Trough Play - podejście oparte na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym
- Trening umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościa intelektualną
- Narzędzie M-CHAT - R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
- Wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI

Doświadczenie zawodowe :
Od 2011 roku prowadzi Indywidualną Terapię Pedagogiczną z dziećmi ze spektrum autyzmu
2015 - 2016 rok wychowawca w grupie przedszkolnej w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Subrideo

W pracy kierownika jej priorytetami są : rzetelność , rozwój kadry ,dobra relacja z rodzicami podopiecznych. Z dnia na dzień potrafi zmienić plan pracy placówki , by dostosować go do aktualnych potrzeb dzieci.
Wie jak trudno jest pogodzić indywidualne potrzeby każdego z podopiecznych z funkcjonowaniem placówki , jednak nigdy się nie poddaje , bo wierzy że przy dużym zaangażowaniu wszystko jest możliwe

Praca pedagoga specjalnego jest jej pasją. Z szacunkiem podchodzi do swoich podopiecznych ....Potrafi czekać i być cierpliwą...jest elastyczna w swoim działaniu i przede wszystim patrzy na podopiecznych jak na dzieci a nie osoby z dysfunkcjami.

Małgorzata Konew

wychowawca w grupie Muminki
Ukończyła studia na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( magisterskie). Odbywała staż w przedszkolach i szkole podstawowej.

Brała udział w następujących szkoleniach:
Certyfikat - Praktyk Tomatisa® Poziom I
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom 1
Rehabilitacja osób z autyzmem

W swojej pracy kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne dzieci oraz ich rozwój społeczny. Uważa, że „Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.” BARBARA CAGE
W codziennej pracy wykorzystuje metodę werbo- tonalną, w której każdej samogłosce i spółgłosce przyporządkowany jest przedmiot, rekwizyt, który stosowany jest do wywołania i utrwalania danej głoski, a także metodę symultaniczno-sekwencyjną wprowadzającą do nauki czytania.
 
 
Dorota Serdiuk

- wychowawca grupy Biedronek, muzykoterapeuta

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie w Opolu. Specjalizacja: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną. Tytuł zawodowy: magister Doświadczenie zawodowe: W latach 1997-2009 pracowała w Domu Dziecka jako wychowawca. Dzięki swojej kreatywności i dobrej organizacji warsztatu pracy, wniosła wiele dobrego w podnoszenie standardu opieki nad przebywającymi w placówce dziećmi. 2009-2013 zdobywała doświadczenie zawodowe jako nauczyciel przedszkola oraz prowadziła zajęcia z rytmiki.

Jest osobą sumienną, zaangażowaną i odpowiedzialną. W pracy z dziećmi kieruje się zasadą jego dobra. Cieszy się sympatią naszych najmłodszych podopiecznych. Posiada zdolności muzyczne, gra na gitarze i keyboardzie. Muzykę wykorzystuje nie tylko podczas zajęć muzykoterapeutycznych, ale również podczas zajęć edukacyjnych, jako metodę wszechstronnej i wieloaspektowej stymulacji rozwoju. Ze względu na naturalne potrzeby dziecka, przyjmuje taką formę terapii aktywnej.  Uważa muzykoterapia stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i łagodzi jego dysfunkcję.
 

 
Alicja Kaczmarczyk
- wychowawca w grupie Smerfy
Ukończyłam Pedagogiczne Studia Licencjackie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z Opieką nad Dzieckiem. Obecnie jestem na drugim roku studiów magisterskich o specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Doświadczenie zdobywałam na stażu w Oddziale Przedszkolnym oraz na praktykach w Szkole Podstawowej.
W pracy z dziećmi kieruję się poznaniem każdego dziecka, dostosowaniem pracy do jego możliwości. W pracy najważniejszy jest wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z potencjałem i możliwościamu rozwojowymi . Jestem osobą otwarta która z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne. praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, daje ogrom satysfakcji, która motywuje do pracy. Każdy nawet najmniejszy sukces dziecka jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Prowadzę grupę 5, 6 latkow z którymi realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
 
Tomasz Dutczak
-fizjoterapeuta
Od początku swojej pracy spotykałem się z pacjentami z deficytami neurologicznymi. Zawsze dążę do ścisłej współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołu terapeutycznego, jak również do czynnego zaangażowania rodzin moich podopiecznych w proces rehabilitacji, co uważam za niezbędny element kompleksowej rehabilitacji neurologicznej. Doświadczenie w pracy pogłębiałem na szkoleniach poświęconych terapii pacjentów z uszkodzeniami CUN. Ukończone przeze mnie szkolenia to:
 • metoda PNF- kurs podstawowy,rozwijający i kliniczny poświęcony rehabilitacji neurologicznej
 • koncepcja NDT-Bobath – kurs podstawowy i rozwijający Bobath-Baby , kurs utrwalający oraz trzykrotne uczestnictwo w kursach podstawowych w charakterze Lidera Grupy
 • kurs PNF i skolioza
 • kurs FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
Oprócz tego uczestniczyłem w licznych warsztatach i konferencjach poświęconych rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem CUN.
 
Monika Bachmatiuk
-logopeda

Wykształcenie : Pedagogika Opiekuńcza ( Wyższa Szkoła Pedagogiki w Zielonej Górze )
Studia Podyplomowe : Logopedia ( Dolnośląska Szkoła Wyższa )
Kursy , szkolenia :
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci ryzyka z zastasowaniem metody ustno - twarzowej
 • Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna,
 • terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
Moje motto :" Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców" J.Śniadecki
 
Joanna Kołodziejczyk
-psycholog
Wykształcenie:
Psychologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe z pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Specjalistyczne podyplomowe szkolenie, Szkoła Terapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Wybrane szkolenia i kursy:
 • Szkolenie z Zakresu Zagadnień Dotyczących Autyzmu
 • Szkolenie I i II stopnia, Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą C. Delacato
 • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego w Pracy z Dzieckiem z Niepełnosprawnością Intelektualną
 •  Rozpoznawanie, różnicowanie i pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania
 • Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci
 • Szkolenie nt. Dojrzałości do uczenia się matematyki – koncepcja Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Kurs Dziecięcego Masażu Shantali cz. I i II
 • Integracja Sensoryczna, stopnie 1-3.1
 • Duże kompendium wiedzy o terapii małych dzieci (3-12 lat)

Doświadczenie
maj 2014 do chwili obecnej: Centrum Terapii SENSIS, stanowisko: psycholog, psychoterapeuta
wrzesień 2015 – sierpień 2016: Gminne Przedszkole w Szalejowie Dolnym, stanowisko: psycholog
listopad 2015 do chwili obecnej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu, stanowisko: psycholog

Moje motto : " Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady. My odnosimy się do niego żartobliwie, podejrzewamy bezustannie, odpychamy nierozumieniem, odmawiamy pomocy. " J.Korczak
 
 
Anna Kempińska
-opiekunka w grupie Biedronki
Obecnie studentka III roku Pedagogiki o specjalności Nauczanie Wczesnoszkolne i Wychowanie Przedszkolne z Opieką nad Dzieckiem. W niedalekiej przyszłości zamierza ukończyć także studia na kierunku Psychologia Kliniczna. Nieustannie poszerza swoją wiedze i umiejętności w ramach Koła Naukowego Psychologii i Pedagogiki „Cognitia” jednocześnie pełniąc funkcję przewodniczącej, a także zdobywa doświadczenie na stażach i praktykach. Ukończyła kursy:
- Wychowawca kolonijny (2016)
- Kierownik kolonii (2016)
"W dzieciach najbardziej cenię szczerość i pogodę ducha, potrafią emanować radością i zarażać nią dorosłych. Wiele możemy się od nich nauczyć wystarczy tylko chcieć i umiejętnie słuchać. Świat dziecięcych emocji jest gwałtowny i spontaniczny ale zawsze prawdziwy. Myślę, że warto to docenić."
 

Jadwiga Sobów

– opiekunka w grupie Muminków

Prywatnie mama dziecka z niepełnosprawnością , które nauczyło ją kierować się troskliwością , wrażliwością i odpowiedzialnością. W życiu ceni sobie uczciwość , tolerancję , a przede wszystkim szacunek dla każdego człowieka , który jest najważniejszą wartością w życiu. Uważa, że oddanie całej siebie i ogromne zaangażowanie w pracę z dzieckiem niepełnosprawnym przynosi niesamowite efekty , które doświadcza ze swoim synem .

 

Jolanta Kwiecińska

-pomoc przedszkolna

Na codzień dba o czystość naszego przedszkola oraz pomaga dzieciom podczas posiłków. Prywatnie mama Mai, która jest naszą podopieczną z grupy Muminków.

 

Agnieszka Wołodko

-księgowa, kadrowa

Pani Aga pracuje we wszystkich trzech placówkach Subrideo. Ukończyła liczne kursy z dziedziny administracji, kadr i księgowości podatkowej oraz oświatowej. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, aby wszystko w Subrideo odbywało się lege artis i z obowiązującymi przepisami.