RAMOWY PLAN DNIA

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo we Wrocławiu czynny jest od godziny 7:30 do 16:30.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo w Kłodzku czynny jest od godziny 8.00 do 16.00.

Realizacja zajęć w ramach podstawy programowej i zajęć terapeutycznych odbywa się od godz. 9:00 do 14:00.

 

Wrocław                 7.30 – 9:00

Kłodzko                  8.00 - 9.00

Schodzenie się dzieci, zajęcia świetlicowe.

9.00 - 9.30 Samoobsługa, spożywanie posiłków (śniadanie).
9.30 - 10.00 Sensoryka - poranny krąg; stymulacja polisensoryczna.
10.30 - 11.00 Motoryka duża.
11.00 - 11.30 Motoryka mała -

zestaw ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej; zajęcia plastyczne.

11.30 - 12.00 Funkcje poznawcze, rozwijanie wiedzy ogólnej.
12.00 - 12.30 Zajęcia rozwijające mowę.
12.30 - 13.00 Reakcje emocjonalne i funkcjonowanie społeczne.
13.00 - 13.30 Zestaw ćwiczeń zgodny z indywidualnym  programem terapeutycznym.
13.30 - 14.00  Samoobsługa; spożywanie posiłków.

Wrocław               14.00 - 16.30

Kłodzko                14.00 - 16.00

Zajęcia świetlicowe

 

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowania się w różnych sytuacjach- realizowane są w ciągu całego dnia.

Spacery, wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu – organizowane są w ciągu dnia w miarę możliwości i są zależne od odpowiednich warunków pogodowych.

Indywidualne zajęcia z terapeutami odbywają się w godzinach 8.00-14.00 w miarę możliwości tematycznie są dostosowane do bloku realizowanego podczas zajęć grupowych.