Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko:

Odbiega rozwojem psychomotorycznym od rówieśników, ma opóźniony rozwój mowy lub w ogóle nie komunikuje się z otoczeniem, nie dąży do kontaktu z Tobą lub innymi dziećmi, zauważasz u niego powtarzające się bezcelowe ruchy (stereotypie), lub ruchy celowe lecz zupełnie niedostosowane do sytuacji w której się pojawiają (manieryzmy), nie bawi się tak jak inne dzieci, nie wykorzystuje w sposób funkcjonalny przedmiotów najlepiej porozmawiać o swoich obawach z lekarzem rodzinnym lub pedagogiem w przedszkolu / żłobku.

 

Jeżeli ta rozmowa nie rozwieje Twoich wątpliwości najlepiej zgłoś się z dzieckiem do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z trzema specjalistami: psychologiem, pedagogiem oraz logopedą.

 

W sytuacji, gdy po badaniu w poradni pracujący tam specjaliści uznają, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo, zapewne zasugerują konsultację u lekarza - psychiatry dziecięcego (nie musisz mieć skierowania).

Jeżeli lekarz postawi diagnozę ze spektrum zaburzeń autystycznych (całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera), zgłoś się do:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmującej się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która dokonuje poszerzonej diagnozy i zajmuje się orzecznictwem w zakresie form pomocy dla dzieci z autyzmem z danego regionu. Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni wydają orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach edukacyjnych,
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

oraz opinie:

  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to:

Złóż podanie do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania, należy dołączyć otrzymaną opinię.

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to:

Przyjdź do SUBRIDEO. Przeprowadzamy drobiazgową diagnozę obszarów deficytów rozwojowych oraz opracowujemy indywidualny, dla Twojego dziecka, program edukacyjno-terapeutyczny, który będziemy realizować podczas nauki w przedszkolu.

 

Możesz także uzyskać pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń socjalnych.