04.09.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2023 r. z aktualizacją z dnia 22.08.2023 r. 

Protokół.pdf

Załacznik nr 1,2,3 do protokołu.pdf

Załacznik nr 4 do protokołu.pdf

 

 

22.08.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje kolejną aktualizację zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Aktualizacja zapytania ofertowego 14.pdf

Aktualizacja załącznika nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

 

21.08.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje aktualizację zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Aktualizacja zapytania ofertowego 14.pdf

Aktualizacja załącznika nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

 

16.08.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 14.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych.docx

 

 

 

26.07.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2023 r. 

Protokół z załącznikami.pdf

 

 

29.06.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 13.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych.docx

 

27.06.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
publikuje unieważnienie wyniku postępowania nr 12/RPDS.10.01.04-02-0002/20. 

Unieważnienie.pdf

 

07.06.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego z dnia 04.05.2023 r. 

Protokół cz.1  z załącznikami.pdf

Protokół cz.2  z załącznikami.pdf

 

01.06.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia aktualny harmonogram wsparcia.

Harmonogram wsparcia

 

16.05.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Publikuje pytanie wraz z odpowiedzią do zapytania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

Pytanie wraz z odpowiedzią.pdf

 

12.05.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Publikuje pytania z odpowiedziami do zapytania oraz aktualizację zapytania ofertowego: zmianie uległ termin składania ofert. Zmiany wprowadzone w związku z pytaniami i odpowiedziami mogącymi mieć wpływ na sporządzenie oferty:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 12 - aktualizacja.pdf

Pytania wraz z odpowiedziami.pdf

 

 

04.05.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie z podziałem na VII części

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 12.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych.docx

 

 

01.04.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia aktualny harmonogram wsparcia.

Harmonogram wsparcia

 

 

01.04.2023 Firma Lafer Pro Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż uzyskała akceptację na przedłużenie projektu oraz realizację dodatkowych zajęć.

Szczegóły:

1. TYTUŁ PROJEKTU: „Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość”.

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.09.2021 r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.10.2023 r.

4. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 16  

    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 15

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 3 312 770,63 zł

Kwota dofinansowania: 2 815 658,59  zł

6. Realizacja dodatkowych zajęć:

 • Zajęcia grupowe i indywidualne – programowanie;
 • Zajęcia grupowe – Terapia metodą DIR / Floortime;
 • Zajęcia grupowe – muzykoterapia;
 • Zajęcia grupowe – arteterapia;
 • Zajęcia indywidualne – Attention Autism;
 • Zajęcia indywidualne – Terapia funkcji wykonawczych;
 • Zajęcia indywidualne – PECS.


Informacje pod nr telefonu 74 810 83 41 / 698 758 764

 

 

 

 

 

 

05.04.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół - unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego  z dnia 15.03.2022 r.   

Protokół 11 z załącznikami.pdf

 

28.03.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych i indywidualnych dla 16 UP

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 11.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

25.03.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół - unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego  z dnia 15.03.2022 r.   

Protokół 10 z załącznikami.pdf

 

15.03.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych i indywidualnych dla 16 UP

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 10.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

28.02.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje unieważnienie wyniku postępowania do zapytania ofertowego z dnia 21.02.2022 r.

Unieważnienie postępowania.pdf

 

 

21.02.2022 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych i indywidualnych dla 16 UP

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 9.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

09.12.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje sprostowanie do protokołu 8.  

Sprostowanie do protokołu 8.pdf

 

 

08.12.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 24.11.2021 r.   

Protokół 8 z załącznikami.pdf

 

 

08.12.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 24.11.2021 r.   

Protokół 7 z załącznikami.pdf

 

 

25.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup pomocy dydaktycznych

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 8.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

 

25.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje unieważnienie wyniku postępowania do zapytania ofertowego z dnia 25.11.2021 r.

Unieważnienie postępowania.pdf

 

 

 

24.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 7.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

 

23.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 12.11.2021 r.   

Protokół 6 z załącznikami.pdf

 

 

12.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup pomocy dydaktycznych

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 6.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

12.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2021 r.

Unieważnienie postępowania.pdf

 

 

09.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup pomocy dydaktycznych

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 5.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

02.11.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego z dnia 25.10.2021 r.

Unieważnienie postępowania.pdf

 

 

 

25.10.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup pomocy dydaktycznych

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 4.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 
 
 
 
 
18.10.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert na wykonanie szaf i biurka:
 
1. Szafa zamykana, drzwi przesuwne, 2,5x2,5x0,6 - 1 szt.
2. Szafa zamykana, drzwi przesuwne, 2,5x1,8x0,6 - 6 szt.
3. Szafa na pomoce, drzwi przesuwne, 2,5x3x0,6 - 1 szt.
4. Biurko 1,44x0,76x0,70 - 2 szt.
 
Oferty można przesyłać na adres: kontakt@subrideo.pl lub dostarczać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Lafer Pharm Daniel Sobczyk, ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko
Informacje pod nr telefonu 74 810 83 41 / 784 503 935

 

15.10.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 01.10.2021 r.   

Protokół 3 z załącznikami.pdf

 

 

01.10.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup placu zabaw

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 3.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

01.10.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 23.09.2021 r.   

Protokół 2 z załącznikami.pdf

 

 

30.09.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokół do zapytania ofertowego  z dnia 17.09.2021 r.   

Protokół 1 z załącznikami.pdf

 

 

23.09.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i instalację monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego wraz z monitoriniem przeciw pożarowym

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

17.09.2021 Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w  przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń do wymogów edukacji specjalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załacznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia.docx

 

 

16.09.2021 W związku z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Eurpejskiej ogłaszamy nabór do projektu:

1. TYTUŁ PROJEKTU: „Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość”.

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.09.2021r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.10.2022r.

4. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 16  

    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 11

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 2 595 773,81 zł

Kwota dofinansowania: 2 206 253,81  zł

6. Rekrutacja dzieci:

 • ogłaszamy nabór do bezpłatnych grup przedszkolnych z niesamowicie bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną w Wałbrzychu
 • dokumenty rekrutacyjne: orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinia o WWR z uwagi na autyzm
 • regulamin rekrutacji
 • zapisy pod numerem telefonu 698 758 764

7. Zatrudnimy do projektu na czas określony 12 miesięcy następujących specjalistów:

 • 1 osoba na stanowisko dyrektora - umowa o pracę 7/10 etatu
 • 4 osoby na stanowisko pedagog specjalny - umowa o pracę cały etat
 • 4 osoby na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego - umowa o pracę cały etat
 • 1 osoba na stanowisko sprzątaczka/pomoc kuchenna - umowa o pracę cały etat
 • 1 osoba na stanowisko logopeda - umowa o pracę cały etat
 • 1 osoba na stanowisko psycholog - umowa o pracę cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia - umowa o pracę 12/40 h tygodniowo
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty ręki - umowa o pracę 6/40 h tygodniowo
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty terapii neurotaktylnej - umowa o pracę 6/40 h tygodniowo
 • 1 osoba ne stanowsko terapeuta - pedagog z ukończonym szkoleniem Grouth trough Play System - umowao pracę 6/40 h tygodniowo

Zapraszamy do skałdania ofert na:

 • realizację zajęć indywidualnych (12 UP, 2*tyg/45 min - łącznie 984 zajęć) i grupowych (3 grupy, 1*tyg/45 min - łącznie 123 zajęcia) z wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • organizacja zajęć indywidualnych z integracji sensorycznej (16 UP, 1*tydz/45min - łącznie 614 zajęć)
 • organizacja zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą (16 UP, 1*tydz/45 min - łącznie 614 zajęć)
 • realizację zajęć grupowych z rozwijania kompetencji kluczowych 1*tydzień po 45 minut * UP (2 grupy po 4 UP) - łącznie 410 zajęć
 • realizację zajęć grupowych z rozwijania kompetencji emocjonalno - społecznych 1*tydzień po 45 minut *UP (2 grupy po 4 UP) - łącznie 246 zajęć

CV proszę przesyłać na adres kontak@subrideo.pl

Informacje pod nr telefonu 74 810 83 41 / 698 758 764

 

Serdzecznie zapraszamy!

 

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Innowacyjna edukacja w przedszkolu terapeutycznym Edukacja i Wsparcie szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest utworzenie przedszkola specjalnego w Wałbrzychu, wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych 16 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 11 osób z kadry pedagogicznej w okresie od 01.09.2021 r. do 31.10.2022 r.

Cel główny realizowany będzie przez jeden organ prowadzący Lafer Pharm Daniel Sobczyk, a realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, jakim jest „zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”.
Nastąpi wzrost uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej poprzez zapewnienie wysokiej jakości, wyspecjalizowanej edukacji, organizacji warunków do rozwoju i stymulacji z odpowiednio dobranymi formami terapeutycznymi, zgodnymi ze wskazaniami diagnostycznymi.

W wyniku udzielonego wsparcia nastąpi wyrównanie szans edukacyjnych 16 niepełnosprawnych UP, napotykających bariery o charakterze społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym oraz fizycznym poprzez: organizację innowacyjnych, wielospecjalistycznych i kompleksowych w zajęć dodatkowych (grupa która w tym zakresie byla do tej pory dyskryminowana z uwagi na mnogość zaburzeń), zatrudnienie odpowiedniej kadry, posiadającej kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnymi, zapewnienie najkorzystniejszych form edukacji, terapii i stymulacji. 11 osób z kadry pedagogicznej weźmie również udział w szkoleniach/ z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zaplanowane wsparcie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie na usługi edukacyjne na terenie ZIT AW, w których brak jest placówek uwzględniających intensywną terapię autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej. Dodatkowo w wyniku udzielonego wsparcia zdobyta wiedza w zakresie pedagogiki specjalnej przez kadrę pedagogiczną zostanie wykorzystana i sprawdzona na utworzonych miejscach przedszkolnych.

 

 

 


14.10.2020

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych i grupowych - Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w NTPP Subrideo:

 1. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia indywidualne:  łącznie 656 zajęć (2 razy tygodniowo po 45 minut)
 2. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia grupowe: łącznie 82 zajęcia (2 grupy po 4 UP, 1 raz na tydzień po 45 minut)

dla 8 Uczestników Projektu (UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe 3-3.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(4).pdf

 

 

14.10.2020

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokoły do zapytań ofertowych z dnia 03.10.2020 r.   

 

Protokół 1-2 z załącznikami.pdf

Protokół 2-2 z załącznikami.pdf

Protokół 3-2 z załącznikami.pdf

 

03.10.2020 

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji kluczowych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 4. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ- 82 zajęcia po 45 minut
 5. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 1-2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(4).pdf

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

 (szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 2-2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych i grupowych - Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w NTPP Subrideo:

 1. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia indywidualne:  łącznie 656 zajęć (2 razy tygodniowo po 45 minut)
 2. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia grupowe: łącznie 174 zajęcia (2 grupy po 4 UP, 1 raz na tydzień po 45 minut)

dla 8 Uczestników Projektu (UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe 3-2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf

28.08.2020

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje protokoły do zapytań ofertowych z dnia 18.08.2020 r.   

                                             

Protokół 1 z załącznikami.pdf

Protokół 2 z załącznikami.pdf

Protokół 3 z załącznikami.pdf

 

 

 

18.08.2020 

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji kluczowych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 4. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ- 82 zajęcia po 45 minut
 5. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(1).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(1).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań(1).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

 (szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(2).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(2).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań(2).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(1).pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych i grupowych - Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w NTPP Subrideo:

 1. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia indywidualne:  łącznie 656 zajęć (2 razy tygodniowo po 45 minut)
 2. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia grupowe: łącznie 174 zajęcia (2 grupy po 4 UP, 1 raz na tydzień po 45 minut)

dla 8 Uczestników Projektu (UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 3.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(3).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(3).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań (3).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(3).pdf

 

12.08.2020 W związku z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Eurpejskiej ogłaszamy nabór do projektu:

1. TYTUŁ PROJEKTU: „Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość”.

Harmonogram zajęć.pdf

Plan dnia.pdf

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.09.2020r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.08.2021r.

4. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 21   

    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 15

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 714 727,23 zł

Kwota dofinansowania: 607 448,43  zł

6. Rekrutacja dzieci NTPP Subrideo w Kłodzku do zajęć:

Przebieg rekrutacji–nauczyciele/ki zgłoszą kierownikowi projektu dzieci preferowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia i powiadomią rodziców o możliwości uczestnictwa bezpośrednio, telefonicznie lub email. Kandydatury opiniowane przez Komisje Rekrutacyjną. Informacja o rekomendacji będzie przekazana rodzicom.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż planowano, będą stosowane następujące kryteria (wspólne dla wszystkich zajęć):
Kryteria formalne: uczeń NTPP Subrideo, złożenie formularza zgłoszeniowego z podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy musi wpłynąć do kierownika placówki w wymaganym terminie.
Kryteria merytoryczne: Opinia wychowawcy – 2 pkt; Dziecko wychowujące się w niepełnej rodzinie – 1 pkt; Dziecko wychowujące się w rodzinie ubogiej (świadczenia GOPS/MOPS) – 1 pkt

7. Rekrutacja nauczycieli NTPP Subrideo w Kłodzku do szkoleń w projekcie:

Regulamin Rekrutacji:

1. W momencie rekrutacji-warunek niezbędny zatrudnienie w Lafer Pharm Daniel Sobczyk K i M; Równe zasady dla obu płci, na podstawie kwalifikacji, rozmowy wstępnej, doświadczenia

2. Niepełnosprawność – 10 pkt. ; Poziom wykształcenia – 1 stopień studiów – 3 pkt, 2 stopień studiów – 2 pkt, studia podyplomowe/kursy kwalifikacyjne – 1 pkt.

3. Pracownicy zostaną poinformowani przez zespół projektu (bezpośrednio na zebraniach) o możliwości udziału w szkoleniach.
Zatrudnienie w proj. i tym samym udział kadry w formach podnoszenia kompetencji będzie odbywał się zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans K i M w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

8. Zatudnimy na do projektu na czas określony 12 miesięcy następujących specjalistów:

Kłodzko:

 • 1 osoba na stanowisko terapeuta - pedagog z ukończonym szkoleniem Grouth trough Play System - umowa o pracę cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuta metody Halliwick'a - umowa o pracę 1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko hipoterapeuta - umowa o pracę 1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych z treningu uwagi słuchowej Alfeda Tomatisa (2 cykle po 13 dni każdy) etatu 21 UP - umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/samozatrudnienie
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty metodą EEG Biofeedback- (2*tygodniowo/20 minut 10 UP) - umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/samozatrudnienie
 • 1 osoba na stanowisko sensomotorycznej terapii widzenia - umowa o pracę 12/40 h tygodniowo
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty terapii neurotaktylnej - umowa o pracę 6/40 h tygodniowo
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty ręki - umowa o pracę 6/40 h tygodniowo

Zapraszamy do składania ofert na:

 • realizację zajęć grupowych z rozwijania kompetencji kluczowych 1*tydzień po 45 minut *UP (2 grupy po 4 UP) - łącznie 410 zajęć
 • organizacja zajęć grupowych z rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych 1*tydzień po 45 minut *UP (2 grupy po 4 UP) - łącznie 246 zajęć
 • organizacja zajęć indywidualnych (8* m-c/45 min 8 UP- łącznie 656 zajęć) i grupowych (4*mc/45 min 8 UP - łącznie 82 zajęcia) z wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w NTPP Subrideo 

CV proszę przesyłać na adres kontakt@subrideo.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2020 r.

Informacje pod nr. telefonu 74 810 83 41 / 666-991-685

 

Serdecznie zapraszamy!

 


15.06.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć fizjoterapetycznych indywidualnych 8 razy/miesiąc/4UP (łącznie 80 zajęć), ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Pl. B. Chrobrego 15, 57-300 Kłodzko do dnia 25.06.2018 r.

 

 

21.05.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć psychologicznych indywidualnych 8 razy/miesiąc/4UP (łącznie 120 zajęć), ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Pl. B. Chrobrego 15, 57-300 Kłodzko do dnia 05.06.2018 r.

 

 

 

26.01.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert za realizację zajęć grupowych z muzykoterapii 1 raz/tydzień/4UP, ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na ul. Ołtaszyńska 10, 53-010 Wrocław.

 

 

02.01.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 21.12.2017 r.:

protokół 12 z załącznikami.pdf

protokół 13 z załącznikami.pdf

protokół 14 z załącznikami.pdf

 

 

21.12.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 13.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 14.pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 12.pdf

 

 

01.12.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokół z zapytania ofertowego z dnia 22.11.2017 r.:

protokół 11

oferta do protokołu 11

 

22.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje oświadczenie dotyczące zapytania ofertowego 4 tj. organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 UP tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu.

Oświadczenie.pdf

 

 

22.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (łącznie 432 zajęcia) (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 11.pdf

 

 

16.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 08.11.2017 r.:

protokół 8 z załącznikami.pdf

protokół 9 z załącznikami.pdf

protokół 10 z załącznikami.pdf

08.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 10.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 8.pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 9.pdf

 

06.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokół z zapytania ofertowego z dnia 27.10.2017 r.:

protokół 6.pdf

Brakujące załączniki:

zaproszenie 1.pdf

zaproszenie 2.pdf

zaproszenie 3.pdf

 

 

31.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r.:

protokół 7 z załącznikami.pdf

 

27.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć logopedycznych indywidualnych po 30 minut po 3 razy w tygodniu (łącznie 528 zajęć) dla 4 Uczestników Proiektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku:

zapytanie ofertowe 6.pdf

 

 

23.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć fizioterapeutycznych indywidualnych po 45 minut po 8 razy w miesiącu {tącznie 360 zajęć} dla 4 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanie ofertowe 7.pdf
 

 

26.09.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 15.09.2017 r. :

/protokoły1-5 z zalacznikami.zip

Brakujące załączniki:

/files/files/Zaproszenie%20do%20sk%C5%82adania%20ofert%20psycholog.pdf

/files/files/Zaproszenie%20do%20sk%C5%82adania%20ofert%20dogoterapia.pdf

 

14.09.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe3.pdf

2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe1.pdf

3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć psychologicznych indywidualnych po 30 minut  po 8 razy w miesiącu (384 zajęcia) dla 4 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe5.pdf

4. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe2.pdf

5. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (łącznie 432 zajęcia) (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe4.pdf

 

01.08.2017 W związku z otrzymaniem dotacj ze środków Unii Eurpejskiej ogłaszamy nabór do projektu:

1. TYTUŁ PROJEKTU: „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych”

plan zajęć Ołtaszyńska Wrocław 2017/2018.pdf

plan zajęć Kłodzko 2017/2018.pdf

harmonogram zajęć.pdf

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.09.2017r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.08.2018r.

4. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] 8

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 1 306 147,13 zł

Kwota dofinansowania: 1 110 144,77 zł

6. Rekrutacja dzieci:

 • ogłaszamy nabór do bezpłatnych grup przedszkolnych z niesamowicie bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną we Wrocławiu oraz w Kłodzku.
 • dokumenty rekrutacyjne: orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinia o WWR z uwagi na autyzm Wrocław, orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinia o WWR z uwagi na niepełosprawność w Kłodzku
 • zapisy pod numerem telefonu 602613979/72824426

6. Zatudnimy na do projektu na czas określony 12 miesięcy następujących specjalistów:

Wrocław:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko pomoc przedszkolna-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych z treningu uwagi słuchowej Alfeda Tomatisa (2 cykle po 13 dni każdy) 37 UP
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko terapeuta integraci sensorycznej-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko psycholog-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko logopeda-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowsko muzykoterapeuta-100 złotych brutto 0,02 etatu

Zapraszamy do składania ofert na:

 • realizację zajęć grupowych z dogoterapii 1raz/tydzień/9 grup
 • organizacja zajęć indywidualnych-trening EEG Biofeedback (60 sesji) 37 UP

Kłodzko:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko pomoc przedszkolna-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych z treningu uwagi słuchowej Alfeda Tomatisa (2 cykle po 13 dni każdy) 1/2 etatu 18 UP
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty metody Hallwick'a-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko psycholog-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko logopeda-1/2 etatu

Zapraszamy do składania ofert na:

 • realizację zajęć z psychologiem 2*tygodniowo po 30' 4UP
 • organizacja zajęć indywidualnych (45 min) z integracji sensorycznej 8razy/m-c 18 UP
 • organizacja zajęć indywidualnych-trening EEG Biofeedback (60 sesji) 18 UP

CV proszę przesyłać na adres kontakt@subrideo.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2017 r.

Informacje pod nr. telefonu 728-924-426/602-613-979

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

19.04.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert za realizację zajęć grupowych z muzykoterapii - 2 grupy 1 raz/tydzień, ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Al. Jaworowa 8A, 53-123 Wrocław.

       

Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych poprzez utwiorzenie 3 oddziałów terapeutycznych dla 12 UP w wieku przedszkolnym na terenie m. Wrocław i w Kłodzku w terminie od 01.01.2017 - 31.01.2017 w Niepublicznych Terapeutycznych Punktach Przedszkolnych Subrideo, objęcie 35 dzieic niepełnosprawnych zajęciami dodatkowymi, mającymi na celu: wyrównanie deficytów rozwojowych wynikających z diagnozy.

W ramach projektu kadra podejmie szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, niezbędne do pracy z UP. Cel główny realizowany będzie przez cel szczegółowy, jak zwiększenie całkowitej liczby miejsc przedszkolnych z 35 na 47 podlegających pod jeden organ prowadzący SOBDAL Daniel Sobczyk.

Nastąpi wzrost uczestnictwa dzieci z zniepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej poprzez zapewnienie wysokiej jakości, wyspecjalizowanej edukacji, org.warunków do rozwoju i stymulacji z odpowiednimi dobranymi formami terapeutycznymi, zgodnymi zewskazówkami diagnostycznymi. W wyniku udzielonego wsparcia nastąpi wyrównanie szana edukacyjnych dla 12 UP, napotykających barieryo charakterze społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym oraz fizycznym poprzez: utworzenie trzech oddziałów terapeutycznych (12 niepełnosprawnych), zatrudnienie odpowiedniej kadry posiadającej kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, zapewnienie najkorzystniejszych form edukacji, terapii i stymulacji.

Zaplanowane wsparcie będzie odpowiednie na zapotrzebowanie na usługi edukacyjne na terenie Wrocławia, Pow. Wrocławskiego i Kłodzka, w której brak jest placówek uwzględniających intensywną terapię autyzmu i pozostałych niepełnosprawności. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego Osi Priorytetowej 10-Edukacja, jakim jest "zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach". Dodatkowo w wyniku udzielonego wsparcia zdobyta wiedza w zakresie pedagogiki specjalnej przez kadrę pedagogiczną zostanie wykorzystana i sprawdzona na nowo utworzonych miejscach przedszkolnych.

 

                                                                                

 

  

1. TYTUŁ PROJEKTU: Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością.

plan zajęć Kłodzko.pdf

plan zajęć Wrocław.pdf

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.2017r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.12.2017r.

4. Liczba dzieci objęta projektem 12

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

 • ogłaszamy nabór do bezpłatnych grup przedszkolnych z niesamowicie bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną.
 • nie jest wymagane orzeczenie o kształceniu specjalnym, wystarczy opinia o WWR lub zaświadczenie o niepełnosprawności z uwagi na autyzm
 • zapisy pod numerem telefonu 602613979

6. Zatudnimy do projektu:

Wrocław:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta
 • 1 osoba na stanowisko psycholog
 • 1 osoba na stanowisko logopeda
 • 1 osoba na stanowisko pedagog wspierający

zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć z muzykoterapii grupowej-2grupy 1*tygodniowo 45'

Kłodzko:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog wspierający
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta
 • 1 osoba na stanowisko logopeda
 • 1 osoba na stanowisko pedagog specjalny
 • zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć z psychologiem 2*tygodniowo po 30'

CV proszę przesyłać na adres kontakt@subrideo.pl oraz dzwonić pod nr. telefonu 728-924-426 w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

18.08.2020 

Firma Lafer Pharm Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt.”Innowacyjna edukacja w Subrideo szansą dzieci niepełnosprawnych na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji kluczowych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - 82 zajęcia po 45 minut
 4. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ- 82 zajęcia po 45 minut
 5. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(1).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(1).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań(1).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych - rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych:

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM - 82 zajęcia po 45 minut
 2. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE - 82 zajęcia po 45 minut
 3. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA - 82 zajęcia po 45 minut

dla 8 Uczestników Projektu (2 grupy po 4 UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

 (szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(2).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(2).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań(2).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(1).pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych i grupowych - Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w NTPP Subrideo:

 1. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia indywidualne:  łącznie 656 zajęć (2 razy tygodniowo po 45 minut)
 2. AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca - zajęcia grupowe: łącznie 174 zajęcia (2 grupy po 4 UP, 1 raz na tydzień po 45 minut)

dla 8 Uczestników Projektu (UP) tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach-proszę kliknąć link) 

Zapytanie ofertowe nr 3.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty(3).docx

Załącznik nr 2 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy(3).docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań (3).docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy(3).pdf