15.06.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć fizjoterapetycznych indywidualnych 8 razy/miesiąc/4UP (łącznie 80 zajęć), ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Pl. B. Chrobrego 15, 57-300 Kłodzko do dnia 25.06.2018 r.

 

 

21.05.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć psychologicznych indywidualnych 8 razy/miesiąc/4UP (łącznie 120 zajęć), ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Pl. B. Chrobrego 15, 57-300 Kłodzko do dnia 05.06.2018 r.

 

 

 

26.01.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert za realizację zajęć grupowych z muzykoterapii 1 raz/tydzień/4UP, ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na ul. Ołtaszyńska 10, 53-010 Wrocław.

 

 

02.01.2018 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 21.12.2017 r.:

protokół 12 z załącznikami.pdf

protokół 13 z załącznikami.pdf

protokół 14 z załącznikami.pdf

 

 

21.12.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 13.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 14.pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 12.pdf

 

 

01.12.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokół z zapytania ofertowego z dnia 22.11.2017 r.:

protokół 11

oferta do protokołu 11

 

22.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikuje oświadczenie dotyczące zapytania ofertowego 4 tj. organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 UP tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu.

Oświadczenie.pdf

 

 

22.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (łącznie 432 zajęcia) (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 11.pdf

 

 

16.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 08.11.2017 r.:

protokół 8 z załącznikami.pdf

protokół 9 z załącznikami.pdf

protokół 10 z załącznikami.pdf

08.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:


1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 10.pdf


2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 8.pdf


3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) Zapytanie ofertowe 9.pdf

 

06.11.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokół z zapytania ofertowego z dnia 27.10.2017 r.:

protokół 6.pdf

Brakujące załączniki:

zaproszenie 1.pdf

zaproszenie 2.pdf

zaproszenie 3.pdf

 

 

31.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r.:

protokół 7 z załącznikami.pdf

 

27.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć logopedycznych indywidualnych po 30 minut po 3 razy w tygodniu (łącznie 528 zajęć) dla 4 Uczestników Proiektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku:

zapytanie ofertowe 6.pdf

 

 

23.10.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć fizioterapeutycznych indywidualnych po 45 minut po 8 razy w miesiącu {tącznie 360 zajęć} dla 4 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanie ofertowe 7.pdf
 

 

26.09.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje protokoły z zapytań ofertowych z dnia 15.09.2017 r. :

/protokoły1-5 z zalacznikami.zip

Brakujące załączniki:

/files/files/Zaproszenie%20do%20sk%C5%82adania%20ofert%20psycholog.pdf

/files/files/Zaproszenie%20do%20sk%C5%82adania%20ofert%20dogoterapia.pdf

 

14.09.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych po 45 minut z integracji sensorycznej po 8 razy w miesiącu dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe3.pdf

2. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 18 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe1.pdf

3. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć psychologicznych indywidualnych po 30 minut  po 8 razy w miesiącu (384 zajęcia) dla 4 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo w Kłodzku (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe5.pdf

4. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć indywidualnych z treningu EEG Biofeedback-60 sesji dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe2.pdf

5. ZAPYTANIE OFERTOWE  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w zakresie organizacji zajęć grupowych z dogoterapii dla 37 Uczestników Projektu tj. dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo 2 we Wrocławiu (łącznie 432 zajęcia) (szczegóły ogłoszenia w załączniku-proszę kliknąć link) zapytanieofertowe4.pdf

 

01.08.2017 W związku z otrzymaniem dotacj ze środków Unii Eurpejskiej ogłaszamy nabór do projektu:

1. TYTUŁ PROJEKTU: „„Subrideo” miejscem wspierającym edukację przedszkolną oraz wyrównującym deficyty dzieci niepełnosprawnych”

plan zajęć Ołtaszyńska Wrocław 2017/2018.pdf

plan zajęć Kłodzko 2017/2018.pdf

harmonogram zajęć.pdf

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.09.2017r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.08.2018r.

4. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] 8

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 1 306 147,13 zł

Kwota dofinansowania: 1 110 144,77 zł

6. Rekrutacja dzieci:

 • ogłaszamy nabór do bezpłatnych grup przedszkolnych z niesamowicie bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną we Wrocławiu oraz w Kłodzku.
 • dokumenty rekrutacyjne: orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinia o WWR z uwagi na autyzm Wrocław, orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinia o WWR z uwagi na niepełosprawność w Kłodzku
 • zapisy pod numerem telefonu 602613979/72824426

6. Zatudnimy na do projektu na czas określony 12 miesięcy następujących specjalistów:

Wrocław:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko pomoc przedszkolna-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych z treningu uwagi słuchowej Alfeda Tomatisa (2 cykle po 13 dni każdy) 37 UP
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko terapeuta integraci sensorycznej-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko psycholog-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko logopeda-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowsko muzykoterapeuta-100 złotych brutto 0,02 etatu

Zapraszamy do składania ofert na:

 • realizację zajęć grupowych z dogoterapii 1raz/tydzień/9 grup
 • organizacja zajęć indywidualnych-trening EEG Biofeedback (60 sesji) 37 UP

Kłodzko:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko pomoc przedszkolna-cały etat
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych z treningu uwagi słuchowej Alfeda Tomatisa (2 cykle po 13 dni każdy) 1/2 etatu 18 UP
 • 1 osoba na stanowisko terapeuty metody Hallwick'a-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko psycholog-1/2 etatu
 • 1 osoba na stanowisko logopeda-1/2 etatu

Zapraszamy do składania ofert na:

 • realizację zajęć z psychologiem 2*tygodniowo po 30' 4UP
 • organizacja zajęć indywidualnych (45 min) z integracji sensorycznej 8razy/m-c 18 UP
 • organizacja zajęć indywidualnych-trening EEG Biofeedback (60 sesji) 18 UP

CV proszę przesyłać na adres kontakt@subrideo.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2017 r.

Informacje pod nr. telefonu 728-924-426/602-613-979

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

19.04.2017 Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert za realizację zajęć grupowych z muzykoterapii - 2 grupy 1 raz/tydzień, ofertę można przesłać na adres e-mail: kontakt@subrideo.pl lub dostarczyć osobiście na Al. Jaworowa 8A, 53-123 Wrocław.

       

Firma Sobdal Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący projekt pt. Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja Działania : 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-Konkurs horyzontalny i OSI, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych poprzez utwiorzenie 3 oddziałów terapeutycznych dla 12 UP w wieku przedszkolnym na terenie m. Wrocław i w Kłodzku w terminie od 01.01.2017 - 31.01.2017 w Niepublicznych Terapeutycznych Punktach Przedszkolnych Subrideo, objęcie 35 dzieic niepełnosprawnych zajęciami dodatkowymi, mającymi na celu: wyrównanie deficytów rozwojowych wynikających z diagnozy.

W ramach projektu kadra podejmie szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, niezbędne do pracy z UP. Cel główny realizowany będzie przez cel szczegółowy, jak zwiększenie całkowitej liczby miejsc przedszkolnych z 35 na 47 podlegających pod jeden organ prowadzący SOBDAL Daniel Sobczyk.

Nastąpi wzrost uczestnictwa dzieci z zniepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej poprzez zapewnienie wysokiej jakości, wyspecjalizowanej edukacji, org.warunków do rozwoju i stymulacji z odpowiednimi dobranymi formami terapeutycznymi, zgodnymi zewskazówkami diagnostycznymi. W wyniku udzielonego wsparcia nastąpi wyrównanie szana edukacyjnych dla 12 UP, napotykających barieryo charakterze społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym oraz fizycznym poprzez: utworzenie trzech oddziałów terapeutycznych (12 niepełnosprawnych), zatrudnienie odpowiedniej kadry posiadającej kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, zapewnienie najkorzystniejszych form edukacji, terapii i stymulacji.

Zaplanowane wsparcie będzie odpowiednie na zapotrzebowanie na usługi edukacyjne na terenie Wrocławia, Pow. Wrocławskiego i Kłodzka, w której brak jest placówek uwzględniających intensywną terapię autyzmu i pozostałych niepełnosprawności. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego Osi Priorytetowej 10-Edukacja, jakim jest "zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach". Dodatkowo w wyniku udzielonego wsparcia zdobyta wiedza w zakresie pedagogiki specjalnej przez kadrę pedagogiczną zostanie wykorzystana i sprawdzona na nowo utworzonych miejscach przedszkolnych.

 

                                                                                

 

  

1. TYTUŁ PROJEKTU: Terapeutyczne punkty przedszkolne Subrideo szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z niepełnosprawnością.

plan zajęć Kłodzko.pdf

plan zajęć Wrocław.pdf

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.2017r.    

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 31.12.2017r.

4. Liczba dzieci objęta projektem 12

5. Wkład Unii Europejskiej 85%

 • ogłaszamy nabór do bezpłatnych grup przedszkolnych z niesamowicie bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną.
 • nie jest wymagane orzeczenie o kształceniu specjalnym, wystarczy opinia o WWR lub zaświadczenie o niepełnosprawności z uwagi na autyzm
 • zapisy pod numerem telefonu 602613979

6. Zatudnimy do projektu:

Wrocław:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog specjalny
 • 1 osoba na stanowisko nauczciel wychowania przedszkolnego
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta
 • 1 osoba na stanowisko psycholog
 • 1 osoba na stanowisko logopeda
 • 1 osoba na stanowisko pedagog wspierający

zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć z muzykoterapii grupowej-2grupy 1*tygodniowo 45'

Kłodzko:

 • 2 osoby na stanowisko pedagog wspierający
 • 1 osoba na stanowisko fizjoterapeuta
 • 1 osoba na stanowisko logopeda
 • 1 osoba na stanowisko pedagog specjalny
 • zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć z psychologiem 2*tygodniowo po 30'

CV proszę przesyłać na adres kontakt@subrideo.pl oraz dzwonić pod nr. telefonu 728-924-426 w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy!