Opłaty:

 • wyprawka plastyczna 400 zł płatne raz w roku,
 • NW  32 zł,
 • czesne 100 zł

 

W przedszkolu nasze grupy terapeutyczne są podzielone według wieku oraz poziomu funkcjonowania dzieci.

 • Subrideo znajdziecie Państwo na kłodzkim rynku w kameralnej kamienicy ze wspaniałym klimatem.
 • Oddajemy do Państwa dyspozycji cztery grupy terapeutyczne.
 • Każdą grupą opiekuje się dwóch terapeutów.
 • Rekrutacja trwa cały rok. Nasze drzwi zawsze są dla Państwa otwarte, z uwagi na prowadzoną w godzinach 08.00-13.00 terapię prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 790 773 887.

 

Ramowy program dnia:

Godziny

Czynności wykonywane przez dzieci i nauczyciela

Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej tj. 8.00 – 13.00 w rozliczeniu tygodniowym

Podział z podstawy programowej

8.00- 8.20

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.20-8.40

Poranny krąg, poranna stymulacja sensoryczna

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.40-9.10

Zajęcia dydaktyczne (praca nad funkcjami poznawczymi dzieci, rozwijanie umiejętności matematycznych, praca z książką według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

9.10-9.40

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

9.40-10.10

Rozwijanie funkcji językowych i mowy (ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania, sylabizowania, głoskowania itp.)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

10.10-10.30

Przekąska

 

20 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

10.30- 11.00

Zabawy rozwijające umiejętności społeczne, zabawy kierowane przez nauczyciela integrujące grupę.

 

30 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

11.00-12.00

Spacer. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub w razie niesprzyjającej pogody zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

 

60 minut

 

 

Czas przeznaczony na ruch, spacer

 

 

12.00-12.30

Obiad.

30 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

12.30-13.00

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

 

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych  (4, 5, 6 latki) w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach 8.00- 13.00:

 • 1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min),
 • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min).