Opłaty:

  • wyprawka plastyczna 400 zł płatne raz w roku,
  • czesne 200 zł

 

 

 

                                                      SUBRIDEO KŁODZKO

  • Subrideo znajdziecie Państwo w Kłodzku przy ulicy Harcerzy 6/1.
  • Oddajemy do Państwa dyspozycji pięć grup terapeutycznych.
  • Każdą grupą opiekuje się dwóch terapeutów.
  • Rekrutacja trwa cały rok. Nasze drzwi zawsze są dla Państwa otwarte, z uwagi na prowadzoną w godzinach 8.00-13.00 terapię prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 698 758 764.

 

W przedszkolu nasze grupy terapeutyczne są podzielone według wieku oraz poziomu funkcjonowania dzieci:

 

Grupa A - Smyki

                                

"Smyki" to grupa starszaków, do której uczęszcza pięcioro dzieci. Każdego dnia nasze przedszkolaki dzielnie pracują, zdobywając nowe umiejętności oraz wiedzę. Podczas bloku edukacyjnego realizujemy podstawę programową na bazie której realizowane są cele ogólne, zadania wychowawcze oraz efekty kształcenia. Podczas bloku z mowy i komunikacji pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi oraz mową czynną i bierną, przy wsparciu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Każdego dnia realizujemy również grupowy Trening Umiejętności Społecznych, gdzie możemy przepracować sytuacje i konteksty społeczne, co przekłada się na nasze umiejętności w życiu codziennym. Dzielnie przygotowujemy się do dalszego etapu edukacyjnego poprzez różnego rodzaju metody i formy pracy. Jesteśmy dzielną grupą, dla której edukacja to ciekawa przygoda.

Wychowawca / Pedagog Specjalny: mgr Anna Kempińska, mgr Paulina Brandt

 

Grupa B - Skrzaty

                             

Grupa "Skrzatów" liczy pięcioro dzieci, wśród których są dwie dziewczynki i trzech chłopców w wieku 3,4 lata. Dzieci chętnie chodzą do przedszkola, uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami. Poprzez różne ćwiczenia i zadania, rozwijamy motorykę dużą i małą, aby jak najlepiej przygotować się do tego, co czeka nas w szkole. Dzieci codziennie zdobywają nowe umiejętności. Skrzaty to bardzo wesoła, pracowita i uzdolniona muzycznie grupa. Chętnie grają na instrumentach perkusyjnych i tańczą. Pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Wychowawca / Pedagog specjany: mgr Anna Migas, mgr Dorota Serdiuk
 

 

Grupa C- Słoneczka

                                                   

Grupa „Słoneczka” liczy pięcioro 4-5 letnich dzieci. Jest to jedna dziewczynka i  czterech chłopców. Każde dziecko to wielka indywidualność. Każde preferuje różne  zabawy swobodne: układanie puzzli, konstruowanie niezwykłych budowli z klocków,  zabawy samochodami i kolejką, kolorowanie, modelowanie z mas plastycznych i  wszelkie zajęcia sensoryczne. Chłopcy bardzo lubią wspólne zabawy ruchowe.  Intensywnie przygotowujemy się do zerówki realizując podstawę programową w formie  kilku bloków dziennych: powitania w kręgu pór roku, zajęć edukacyjnych, zajęć  rozwijających mowę i myślenie oraz wspólnych zabaw uspołeczniających. Dzieci  chętnie, aktywnie i bez większych problemów przyswajają treści programowe. Chętnie  też relaksują się słuchając muzyki instrumentalnej, a na zakończenie aktywności  przedszkolnych bawią się korzystając z „magicznego dywanu”. „Słoneczka” to grupa  fajnych, żywiołowych i niezwykłych dzieci.

Wychowawca / Pomoc Nauczyciela: mgr Małgorzata Wysocka, Renata Królczyk - Symoszyn

 

Grupa D - Jeżyki

                                                               

Grupa „Jeżyków” to czworo chłopców i jedna dziewczynka w wieku 6-8 lat. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Duży nacisk kładziemy  na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych wykorzystując komunikację alternatywną i wspomagającą AAC oraz Trening Umiejętności Społecznych, który uczy prawidłowych zachowań w relacjach międzyludzkich. Dzień w przedszkolu rozpoczynamy porannym kręgiem mającym na celu pobudzenie wszystkich naszych zmysłów. Edukację łączymy z zabawą dzięki czemu zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności. Stawiamy również na naukę samodzielności w działaniu. W przedszkolu czujemy się bezpiecznie, a każdy kolejny dzień przynosi nam nowe pozytywne wrażenia.

Wychowawca / Pedagog Specjalny: mgr Agata Diduch, mgr Paulina Brzozowska

 

Grupa E- Liski

                                                                  

Liski, to grupa do której uczęszcza piątka wyjątkowych dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Każde z nich jest odrębną jednostką, o różnych zainteresowaniach i potrzebach. Codziennie wspieramy rozwój dzieci poprzez zindywidualizowane działania. Prowadząc zajęcia dydaktycznie realizujemy podstawę programową, zawsze przedstawiamy treści w sposób praktyczny i aktywizujący, tak aby zapoznać grupę z tematem poprzez doświadczanie. Korzystamy z elementów różnych metod, m.in. AAC, Sensoplastyka®, integracja sensoryczna, Program Aktywności wg metody M. Ch. Knillów.Większość grupy  Lisków zmaga się z trudnościami w porozumiewaniu się, dlatego nasze oddziaływania są skierowane na rozwijanie umiejętności funkcjonalnego komunikowania się. Większość dzieci ma opracowany własny system komunikacyjny - dzieci wspomagają mowę werbalną wykorzystując AAC (książka komunikacyjna, Mówik). Kolejnym filarem działań w grupie Lisków jest rozwijanie umiejętności społecznych oraz samodzielności. Staramy się współpracować z lokalnym środowiskiem, odwiedzać kina, różne sklepy, restauracje, kwiaciarnię, pocztę i bibliotekę. Nie chcemy zamykać się w hermetycznym środowisku przedszkolnym, ale wychodzimy poza nie i staramy się dostosowywać świat tak, aby dzieci mogły z niego czerpać, jak największą ilość doświadczeń i wiedzy. Ważne jest dla nas, aby po zakończeniu edukacji przedszkolnej dzieci ruszyły w świat z zapasem praktycznych umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

Wychowawca / Pedagog Specjalny: mgr Paulina Łaptuch, mgr Patrycja Przydział

 

Ramowy program dnia:

Godziny

Czynności wykonywane przez dzieci i nauczyciela

Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej tj. 8.00 – 13.00 w rozliczeniu tygodniowym

Podział z podstawy programowej

8.00- 8.20

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.20-8.40

Poranny krąg, poranna stymulacja sensoryczna

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.40-9.10

Zajęcia dydaktyczne (praca nad funkcjami poznawczymi dzieci, rozwijanie umiejętności matematycznych, praca z książką według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

9.10-9.40

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

9.40-10.10

Rozwijanie funkcji językowych i mowy (ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania, sylabizowania, głoskowania itp.)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

10.10-10.30

Przekąska

 

20 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

10.30- 11.00

Zabawy rozwijające umiejętności społeczne, zabawy kierowane przez nauczyciela integrujące grupę.

 

30 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

11.00-12.00

Spacer. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub w razie niesprzyjającej pogody zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

 

60 minut

 

 

Czas przeznaczony na ruch, spacer

 

 

12.00-12.30

Obiad.

30 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

12.30-13.00

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

 

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych  (4, 5, 6 latki) w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach 8.00- 13.00:

  • 1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min),
  • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min).