Serdecznie witamy !

Terapeutyczne Punkty Przedszkolne Subrideo zostały założone w 2014 roku. Głównym naszym celem było stworzenie miejsca najbardziej optymalnego dla rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Aktulnie prowadzimy trzy placówki dla dzieci wymagających szczególnie intensywnego wsparcia: dwie we Wrocławiu i jedną w Kłodzku.

Zespół Subrideo tworzy grupa zaangażowanych oligofrenopedagogów, psychologów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej oraz fizjoterapeutów.

Głównym założeniem placówek jest indywidualne podejście do każdego z  podopiecznych, tak aby osiągnął maksymalne efekty terapeutyczne, ale także aby czuł się akceptowany i wyjątkowy. Każdemu wychowankowi Subrideo oferujemy wiele specjalistycznych zajęć, indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny i niezwykle dużo uwagi.

Nasz trud i wysiłek w stworzenie przedszkola terapeutycznego o najwyższych standardach został doceniony przez gremium ekspertów. W dniach 19-06-2018 - 21-06-2018 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadził badanie w jednej z naszych placówek we Wrocławiu, w wyniku którego zostaliśmy niezwykle wysoko ocenieni we wszystkich obszarach poddanych ocenie.