Trening słuchowy metodą A. Tomatisa
Konsultacja wstępna (badanie audiometrem) 1-2 godziny 150 zł
I etap 30 godzin 1700 zł
II etap 15 godzin 950 zł

 

Fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja metodą NDT Bobath 30 min 100 zł
45 min 120 zł
Ocena neurorozwojowa dziecka + instruktaż pielęgnacyjny 45 min  300 zł

 

Pedagog
Terapia dziecka bez zaburzeń neurorozwojowych 30 minut 60 zł
Terapia dziecka z autyzmem / ADHD 30 minut 100 zł

 

Diagnozy kierunkowe
Diagnoza funkcjonalna metodą Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R 2-3 spotkania

500 zł

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera 2-3 spotkania 700 zł
Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego SI 2-3 spotkania 300 zł
Diagnoza psychologiczna 2 spotkania 300 zł
Diagnoza neurologopedyczna 1-2 spotkania 300 zł

 

Programy terapeutyczne cena
Dieta sensoryczna (ćwiczenia i opis postępowania) 1000,00 zł

* dla placówek oświatowych

Dostosowanie podstawy programowej do dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (program miesięczny)

3000,00 zł