1. Statut Przedszkola w Kłodzku

2. Statut Przedszkola we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska 10

3. Statut Przedszkola we Wrocławiu, ul. Jaworowa 8a

4. Regulamin Placówki

5. Kwestionariusz wywiadu

6. Zgody Rodziców

7. Upoważnienie do odbioru