1. Statut Przedszkola w Kłodzku

2. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo z/s Ołtaszyńska 10, 53-010 Wrocław

3. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo 2 z/s al. Jaworowa 8a, 53-123 Wrocław

4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Edukacja i Wsparcie w Wałbrzychu

5. Regulamin Placówki (dotyczy Punktów Przedszkolnych Subrideo oraz Przedszkola Specjalnego Edukacja i Wsparcie)

6. Monitoring wizyjny

7. Kwestionariusz wywiadu

8. Zgody Rodziców

9. Upoważnienie do odbioru