Szanowni Rodzice!

Ogłaszamy rekrutację do dwóch grup przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Proces rekrutacji do punktu przedszkolnego obejmuje:

  • spotkanie rodziców z kierownikiem
  • zapoznanie z dokumentacją dziecka i wywiad z rodzicami
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie dziecka
  • decyzję o przyjęciu dziecka do placówki
  • podpisanie umowy z rodzicami

​Kryteria przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego: 

  • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm bądź niepełnosprawność sprzężoną
  • dzieci w wieku od 2,5 do 7 roku życia

 

Oferujemy:

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- sprzyjające terapii, kameralne grupy,

- zajęcia indywidualne i grupowe,

- indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologa, pedagoga specjalnego i neurologopedę, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,

- ewaluację postępów,

- konsultację dla rodziców,

- szkolenia dla rodziców,

- ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,

- odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,

- wycieczki i spotkania edukacyjne,

- imprezy okolicznościowe.

Realizujemy podstawę programową MEN

Program zajęć przedszkolnych i terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Wybrane metody wspomagające:

- system komunikacji PCS,

- metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,

- metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,

- metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,

- plany aktywności dla dzieci,

- stymulacja polisensoryczna,

- arteterapia,

- bajkoterapia,

- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

 

Zajęcia indywidualne:

- terapia logopedyczna,

- terapia psychologiczna,

- terapia integracji sensorycznej,

- terapia z pedagogiem specjalnym,

- rehabilitacja ruchowa.

 

Zajęcia grupowe:

- muzykoterapia,

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne.

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Poniżej znajduje się wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Subrideo w Kłodzku, który można pobrać ze strony i zostawić uzupełniony w placówce
bądź odebrać do uzupełnienia z placówki.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA.odt

 

Telefon do placówki: 698 758 764

Adres:

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo

ul. Harcerzy 6/1

57-300 Kłodzko